İmplantoloji (implant)

İMPLANTOLOJİ

Hayata gülebilmek için değerinizi hissedin..
Özel Özgür Diş Kliniği, insana verdiğimiz değerin ürünüdür…
Diş İmplantları
Hangi durumlarda implant yapılabilir?

Dişlerinizin sadece çiğnememizi değil konuşmamızı, görünüşümüzü hatta kişisel karizmamızı da etkileyen bir organımız olduğu unutulmamalıdır.

Tek diş eksikliği, birden fazla diş eksikliği ve tam dişsizlik durumlarında implant uygulanabilir.

Kimlere implant uygulanabilir?

•Normal bir yara iyileşme kapasitesine sahip,
•Ağız hijyenini iyi Yeterli miktarda ya da yeterli miktara ulaştırılabilecek potansiyelde sağlıklı kemik yapısına sahip,

İmplant uygulamasının avantajları nelerdir?

İmplant, sağlam, rahat ve güvenilir bir uygulamadır. İmplantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken en doğal yapıyı oluştururlar. Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Sağlam dişlerimizin protez yapmak amacıyla kesilmemesi elbette çok önemli bir avantajdır.Ayrıca implantlar diğer protez seçeneklerine oranla çok daha uzun ömürlüdür.

Özellikle diş eksikliklerine bağlı olarak sabit protez kullanma şansını yitirmiş hastalarımızda ya da kemik erimesine bağlı olarak total protezlerinin ağızlarında sabit durmamasından şikayetçi olan hastalarımızda ilk akla gelecek alternatif implant tedavisi olacaktır.

Zira yaşam standartlarının gelişmesine bağlı olarak uzayan insan ömrü, pek çoğumuzu ileri yaşlarda da belirli bir yaşam konforunu talep eder duruma getirmiştir. Yine genç yaşlardan itibaren hareketli (takıp çıkartılabilen) protezler kullanmak yine hiç birimizin arzu edeceği bir şey değildir. İşte tam da bu noktada implantlar bize büyük bir tedavi alternatifi sunar.

Diş kaybının etkileri fizyolojik olduğu kadar psikolojik de olacaktır. İmplant, doğal dişin yerine geçen bir özel uygulama olarak, diş kayıplarının ya da doğuştan gelen diş eksikliklerinin neden olduğu fizyolojik ve psikolojik sorunlara kesin ve sağlıklı bir çözüm imkanı da sunmaktadır.

Oral Implantoloji nedir?

Kaybedilen dişlerin yerine tedavi amacı ile yerleştirilen ve organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan, kemik dokusu ile birleşimini tamamladıktan sonra da doğal bir diş gibi iş görebilen, titanyumdan yapılmış vidalardır.

İmplant üzerine yapılan diş, doğal dişiniz gibi görünür, doğal performans gösterir.

Diş kayıplarının ya da meydana gelen travmaların sonucunda, fizyolojik olarak oluşan kemik erimeleri, çene kemiğinin seviyesinin ve hacminin azalmasına sebep olmaktadır. Bu durum, uygulanacak protezin işlevini tam olarak yerine getirebilmesine engeldir. Bunun sonucunda da çiğneme ve konuşmada problemler söz konusu olur.İmplant sayesinde kemiğin erimesini de önlemiş oluruz.

Tedavi hedeflerimiz nelerdir?

•İmplantlar ve bunlardan destek alan implant üstü protezler ile her türlü dişsizliğin ve eksik fonksiyonların giderilmesidir.
•Tek diş eksikliğinin komşu sağlam dişlere dokunulmadan giderilmesi
•Birden fazla diş eksikliğinin, takılıp çıkartılan protezler yerine, implantlar yardımı ile sabit köprüler yapılarak giderilmesi.

İmplant her yaşta uygulanabilir mi?

•Evet. Yalnızca, gençlerde kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Bu da kızlarda 16-17, erkeklerde ise 18 yaşına kadar gerçekleşmektedir.
•Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana uygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çene kemiklerinde erimeler olduğu için diş implantlarına daha çok gereksinim duyarlar.

Bütün diş implantları başarılı mıdır?

İmplantların başarısı için genel sağlığın iyi olması, yani yeterli “iyileşme potansiyeli” olması, doğru teşhis konulması ve implantın temizlik ve bakımının doğru yapılması gerekmektedir. Bunun yanında hekim tarafından uygun cerrahi ve uygun protez yapılmış olması gereklidir.Yukarıdaki faktörlere bağlı olarak

İmplantların kullanım ömürleri ne kadardır?

İlk hastalar, otuz yıldan fazla bir süredir implantlarını başarı ile kullanmaktadırlar. Bu süre, genel sağlık durumu, implantın günlük bakım ve temizliği gibi birkaç değişkene bağlıdır.

İmplantın yapılmasının mümkün olamadığı durumlar;
Özgür Diş Polikliniğine henüz müracaat etmemiş olanlar

Kanser riski var mıdır?

Tıp ve diş hekimliği dünyasında diş implantlarının kansere neden olduğunu gösteren tek bir örnek bile yoktur.

Bir garanti verilebilir mi?

Yapılan bilimsel çalışmalarda implant başarısının %90-100 arasında değiştiği gösterilmiştir. Ancak her tür tıbbi müdahalede olduğu gibi implantlar için de garanti vermek mümkün değildir. Ancak kliniğimizde tedavi başarısını artırmak için gerekli koşullar son derece özenle bir araya getirilir.

Tedavi başarımızı belirleyen temel kriterlerimiz nelerdir ?

Öncelikle vaka seçimi yani doğru endikasyonun koyulması tedavi başarısı için ilk şarttır.

•Doğru protetik planlama
•Klinik şartların uygunluğu (gerekli cerrahi malzeme ve sterilizasyon koşullarının hazır olması)
•Yeterli cerrahi becerinin gösterilmesi
•Yıllara ve çok sayıda vakaya bağlı olarak, klinik güvenilirliği kanıtlanmış implant markalarının tercih edilmesi .
•Ve üst yapı (implant üstü protez ) yapılırken de aynı özenin ve becerinin sürdürülmesi .
•Tedavi başarımızı yüksek tutan temel kriterlerimizdir.

İmplant Pahalı bir tedavi midir?

Operasyon sırasında ve sonrasında bir rahatsızlığım olacak mı?

Operasyon lokal anestezi ile hiçbir ağrı ve rahatsızlık duyulmadan yapılabilmektedir. Gerekli durumlarda sedasyon da uygulanabilir. Operasyondan sonra herhangi bir diş çekiminden sonra da duyulabilecek hafif bir ağrı veya şişlik olabilir. Bunlar da ağrı kesicilerle ve gerekli önlemlerle rahatlıkla giderilebilir.

Yerleştirme operasyonu ve protezin tamamlanması ne kadar sürer?
Cerrahinin süresi yerleştirilecek implant sayısına ve hastanın koşullarına bağlı olarak on dakika ile birkaç saat arasında değişebilir. Operasyondan sonra, implant ile kemiğin kaynaşması için (osseointegrasyon) 2-6 ay kadar beklenir. Daha sonra bu implantlar üzerine, birkaç seans süren bir uygulama ile protezler yerleştirilir.

Bir diğer seçenek ise, ufak bir maliyet farkını göze alarak uygulanabilecek aktif yüzeyli implantlardır. Kaynaşma (osseointegrasyon) süresini 3 haftaya indiren dolayısıyla çok daha kısa sürelerde protez yapımına imkan veren bu yeni tür implantlar da hastalarımızın zaman kısıtlılığına bağlı olarak tercih edilebilir.

Bazı uygun koşulların sağlanabildiği durumlarda hiç beklemeden de protez yapılabilmektedir.

Çağdaş diş hekimliğinin bütün olanaklarının kullanıldığı bu protezler birer mühendislik harikasıdır.